Kyan giảng dạy tại Tập đoàn FPT

1969 lượt xem
QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG MUA HÀNG THỜI ĐẠI DỊCH
Ngày 04/03/2022, Giảng viên Trần Nguyễn Ấn Kỳ đã thực hiện buổi giảng dạy với Chuyền đề “Quàn trị rủi ro trong Mua hàng thời đại dịch” cho gần 100 cán bộ Mua hàng của toàn bộ các Công ty thuộc Tập đoàn FPT bao gồm FSoft, FPT Telecom, FPT Education…
Khóa học đã diễn ra sôi nổi với sự chia sẻ từ giảng viên và các tình huống thực tế đến từ các học viên.
Các rủi ro nổi cộm thời đại dịch như Rủi ro cung ứng, Rủi ro tài chình, Rủi ro pháp lý… được thể hiện và phân tích kỹ lưỡng.
Cảm ơn đội ngũ hỗ trợ của FPT đã đồng hành để Kyan thực hiện tốt buổi giảng dạy này.

Đăng ký ngay

Viện Quản trị Cung ứng KYAN Chuyên Nâng cao vai trò của phòng Mua hàng trong tổ chức cũng như tổ chức phòng Mua hàng một cách chuyên nghiệp, tăng hiệu quả Mua hàng luôn là vấn đề ưu tiên hàng đầu của Cấp quản lý ở các Công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *