Quản trị ngành hàng

  1.     Quản trị ngành hàng là gì?

–        Quản trị ngành hàng là một kỹ năng nâng cao cho nhân viên Mua hàng, giúp có cái nhìn toàn diện, phân tích các yếu tố nội bộ và thị trường, từ đó lên chiến lược cho các ngành hàng đang phụ trách và tìm kiếm các cơ hội để tiết kiệm chi phí.

–        Khóa học Quản trị ngành hàng của Kyan sẽ giúp học viên hệ thống hóa toàn bộ các bước cần thiết, bao gồm tổ chức dữ liệu, tổng hợp và phân tích chi phí mua hàng, phân tích thị trường, tình hình cạnh tranh, lên các chiến lược mua hàng và tiết kiệm chi phí, cũng như đánh giá các cơ hội và lên Phương án thực thi.

  1.     Cách thức triển khai:

–        Phân tích nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp: đối tượng học viên, kinh nghiệm làm việc, mục tiêu đầu ra, mong đợi từ góc độ công ty, người tham dự. Thiết kế tình huống thực hành.

–        Điều chỉnh và thống nhất nội dung giảng dạy (tài liệu – thời gian – địa điểm)

–        Triển khai đào tạo

–        Báo cáo sau đào tạo

  1.     Kết quả đào tạo:

Sau khóa học, học viên có thể:

–        Thực hiện việc tổng hợp, tinh lọc và phân tích chi phí mua hàng

–        Thực hiện phân tích thị trường

–        Xây dựng mô hình chi phí

–        Phân tích tình hình cạnh tranh

–        Lên chiến lược ngành hàng

–        Phát hiện và phân loại các cơ hội tiết kiệm chi phí

–        Lên kế hoạch thực thi

  1.     Thời lượng chương trình: 2 ngày

Liên hệ Viện Quản trị Cung ứng KYAN để nhận tư vấn cụ thể hơn:

Điện thoại: 0988.090.955 / 0914.764.089
Email: contact@kyanscm.com