QUẢN TRỊ MUA HÀNG (PM)

Số buổi: 4
Khai giảng: 18/05/2024 & 19/05/2024
Lịch học: Thứ 7, Chủ Nhật (Sáng 8:30 – 12:00, Chiều 13:30 – 17:00)
Hình thức học: Online và Offline ở TP.HCM

Học phí:
3.600.000đ