Quản trị mối quan hệ với Nhà cung cấp

  1.     Tại sao Doanh nghiệp cần đào tạo Quản trị mối quan hệ với Nhà cung cấp?

–        Khái niệm Chuỗi cung ứng thể hiện rõ mối quan hệ giữa những Chủ thể của chuỗi với nhau và thể hiện sự phụ thuộc lẫn nhau một cách rõ ràng và mạnh mẽ. Cách tiếp cận “Khách hàng là thượng đế” không còn đúng trong mọi trường hợp. Trong thời đại Covid, khi Chuỗi cung ứng bị đứt gãy khắp nơi và thanh lọc một cách mạnh mẽ thì Nhà cung cấp đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thành bại của Công ty.

–        Khóa học Quản trị Mối quan hệ với Nhà cung cấp sẽ giúp Doanh nghiệp phân loại các Nhà cung cấp hiện tại, xác định các Chiến lược và Đối sách trong từng trường hợp, Các chương trình cộng tác có thể thực hiện để giúp đảm bảo các mục tiêu về cung ứng hàng hóa, chất lượng đảm bảo, giá cả cạnh tranh và dịch vụ tối ưu.

  1.       Cách thức triển khai:

–        Phân tích nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp: đối tượng học viên, kinh nghiệm làm việc, mục tiêu đầu ra, mong đợi từ góc độ công ty, người tham dự. Thiết kế tình huống thực hành.

–        Điều chỉnh và thống nhất nội dung giảng dạy (tài liệu – thời gian – địa điểm)

–        Triển khai đào tạo

–        Báo cáo sau đào tạo

  1.     Kết quả đào tạo:

Sau khóa học, học viên có thể:

–        Đánh giá chất lượng Nhà cung cấp

–        Phân loại Nhà cung cấp dựa trên các chiến lược Mua hàng

–        Xác định các chiến lược quản trị Nhà cung cấp

–        Xây dựng các chương trình hợp tác với Nhà cung cấp

  1.     Thời lượng chương trình: 2 ngày