Quản trị Mua hàng chuyên nghiệp

  1.     Tổng quan:

Công việc Mua hàng diễn ra thường xuyên và liên tục trong doanh nghiệp, và hầu hết nhân viên Mua hàng thực hiện công việc này theo chỉ dạy dựa trên kinh nghiệm của người đi trước hoặc quy trình được thiết kế đơn giản và máy móc. Do đó, việc trang bị kiến thức Quản trị Mua hàng chuyên nghiệp cho nhân viên là hết sức quan trọng, đảm bảo việc thực hiện đúng, đủ và tối ưu hóa hiệu quả của hoạt động mua hàng.

Khóa học Quản trị Mua hàng chuyên nghiệp sẽ giúp học viên hiểu rõ được mục đích, bản chất của từng bước Mua hàng, tối đa hóa lợi thế của người Mua, giảm thiểu các bất lợi tạo ra trong qua trinh Mua hàng. Từ đó, nhân viên có thể linh động áp dụng các Phương pháp Mua hàng tùy theo từng tình huống và mục tiêu mua hàng, nâng cao hiệu quả về chi phí, cung ứng, chất lượng và dịch vụ.

  1.     Cách thức triển khai:

–        Phân tích nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp: đối tượng học viên, kinh nghiệm làm việc, mục tiêu đầu ra, mong đợi từ góc độ công ty, người tham dự. Thống nhất và lựa chọn các học phần theo nhu cầu, trao đổi và thiết kế tình huống thực tiễn để để phân tích trong lớp học và áp dụng các kiến thức đã học.

–        Điều chỉnh và thống nhất nội dung giảng dạy (tài liệu – thời gian – địa điểm)

–        Triển khai đào tạo

–        Báo cáo sau đào tạo

  1.     Kết quả đào tạo

Sau khóa học, học viên có thể:

–        Lên các chiến lược Mua hàng chủ đạo

–        Hiểu rõ các Phương pháp Mua hàng và cách thức áp dụng

–        Tự đánh giá lại Quy trình Mua hàng hiện tại và đưa ra các cải tiến

–        Đánh giá được năng lực các Nhà cung cấp mới hoàn toàn

  1.     Thời lượng chương trình:

–        Chương trình chuẩn: 2 ngày, có thể linh hoạt điều chỉnh dựa trên mong đợi của doanh nghiệp và học viên.

Liên hệ Viện Quản trị Cung ứng KYAN để nhận tư vấn cụ thể hơn:

Điện thoại: 0988.090.955 / 0914.764.089
Email: contact@kyanscm.com