LÃNH ĐẠO TRONG MUA HÀNG (LD)

Số buổi: 4
Khai giảng: 29/07/2023 & 30/07/2023
Lịch học: Thứ 7, Chủ Nhật (Sáng 8:30 – 12:00, Chiều 13:30 – 17:00)
Hình thức học: Online qua MS Teams

Học phí:
4.000.000đ