Quản trị Rủi ro trong Mua hàng

  1.     Tại sao Doanh nghiệp cần đào tạo về Quản trị Rủi ro trong Mua hàng?

–        Quản trị Rủi ro, vốn đã rất quan trọng với Công tác Mua hàng trong doanh nghiệp. Sau khi Covid xảy ra, với hệ quả là đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, giá cả leo thang… càng khiến cho Quản trị rủi ro đóng vai trò sống còn trong việc đảm bảo cung ứng hàng hóa, tối ưu hóa chi phí… Có thể nói, Quản trị rủi ro là một yếu tố cốt lõi trong việc phân loại năng lực phòng Mua hàng giữa những Công ty khác nhau. Trong thế giới VUCA như hiện nay, Quản trị Rủi ro càng thực hiện tốt bao nhiêu, thì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp càng được nâng tầm bấy nhiêu.

–        Tuy nhiên, chương trình Quản trị rủi ro trong hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đang bị bỏ qua, hoặc được thực hiện nhưng sơ sài, mang tính hình thức và không hiệu quả. Khóa học Quản trị rủi ro của Kyan sẽ giúp thay đổi tư duy của học viên về công việc này, cũng như giúp cung cấp phương pháp thiết lập chương trình Quản trị rủi ro trong công tác Mua hàng và cách thức quản trị với các loại rủi ro phổ biến như Rủi ro cung ứng, Rủi ro thương mại, Rủi ro gian lận, Rủi ro pháp lý…

  1.     Cách thức triển khai:

–        Phân tích nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp: đối tượng học viên, kinh nghiệm và kiến thức về Quản trị rủi ro, các rủi ro thường gặp trong công việc…

–        Điều chỉnh và thống nhất nội dung giảng dạy (tài liệu – thời gian – địa điểm)

–        Triển khai đào tạo

–        Báo cáo sau đào tạo

  1.     Kết quả đào tạo:

Sau khóa học, học viên có thể:

–        Hiểu rõ bản chất và các quy trình của Quản trị rủi ro

–        Phân tích và lên kế hoạch Quản trị các loại rủi ro trong Mua hàng

–        Thiết lập chương trình Quản trị rủi ro cho Doanh nghiệp

  1.     Thời lượng chương trình:

–        Chương trình chuẩn: 2 ngày, có thể linh hoạt điều chỉnh dựa trên mong đợi của doanh nghiệp và học viên.

Liên hệ Viện Quản trị Cung ứng KYAN để nhận tư vấn cụ thể hơn:

Điện thoại: 0988.090.955 / 0914.764.089
Email: contact@kyanscm.com