QUẢN TRỊ NGÀNH HÀNG (CM)

Số buổi: 4
Khai giảng: 04/11/2023 & 05/11/2023
Lịch học: Thứ 7, Chủ Nhật (Sáng 8:30 – 12:00, Chiều 13:30 – 17:00)
Hình thức học: Online hoặc Offline tại TP.HCM

Học phí:
4.500.000đ